Nem nướng Liên Chung

420.000 

12 sản phẩm đạt chứng nhận 3 sao, gồm: Bánh khảo Mộc Sơn, Đại An- Dầu mè đen, Cao đinh lăng (cùng huyện Yên Thế); Snack gạo JOY- sốt cay ngọt, Rượu nếp cái hoa vàng, Rượu hấp cúc (cùng huyện Việt Yên)

Danh mục: