Tọa đàm PCI – Từ quyết tâm đến hành động

02/07/2024

PCI – Tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp Doanh nghiệp Bắc Giang hội nhập và phát triển tăng trưởng xanh để phát triển bền vững Giãn, giảm hơn 691 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Vifoco xuất khẩu vải thiều ra thị trường...