Từ tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Hai, 20 Tháng Ba, 2023 95 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Đúng dịp Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2), Ban Nội chính T.Ư phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đây là tác phẩm có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt cả về lý luận và thực tiễn về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nhà nước pháp quyền XHCN hiện nay.

Bài 1: Cẩm nang về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (TNTC) phải được tiến hành thường xuyên, kiên quyết, kiên trì, bền bỉ nhằm xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Trên cơ sở kế thừa giá trị khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bằng những lập luận chặt chẽ, logic, phân tích sâu sắc, chắt lọc, đúc kết từ thực tiễn phong phú, với tinh thần kiên định, vững vàng, bản lĩnh và trọng trách của người đứng đầu Đảng ta, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm sáng rõ những vấn đề căn bản, quan trọng về phòng, chống TNTC.

Làm phong phú giá trị lý luận về xây dựng Đảng

Nghiên cứu tác phẩm, có thể thấy cuốn sách là hệ thống hóa chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương (T.Ư) về phòng, chống TNTC. Qua đó làm sáng rõ, phong phú, phát triển về mặt nhận thức lý luận về TNTC, đó là “căn bệnh nguy hiểm”, “là giặc nội xâm”. Tham nhũng không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, mà còn làm suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; làm suy yếu bộ máy của Đảng, Nhà nước, gây mất lòng tin của quần chúng nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và thể chế chính trị, chế độ XHCN.

 

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức phát hành phiên bản điện tử cuốn sách.

Qua tác phẩm của Tổng Bí thư, cán bộ, đảng viên và nhân dân có sự nhìn nhận tổng quát về công tác phòng, chống TNTC ở nước ta từ khi thành lập Ban chỉ đạo T.Ư về phòng, chống TNTC đến nay. Đồng thời là những tổng kết, đúc rút, chắt lọc từ các bài phát biểu, kết luận tại 36 phiên họp của Tổng Bí thư tại các hội nghị toàn quốc và kết luận các phiên họp của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo. Mỗi phát biểu, chỉ đạo của Tổng Bí thư đã trở thành mệnh lệnh của người đứng đầu Đảng ta trong cuộc chiến đấu không khoan nhượng với “giặc nội xâm”.

Tiếp đó là nhất quán phương châm: Phòng ngừa TNTC từ sớm, từ xa, cả ngọn và gốc (phần 2 tuyển chọn 22 bài viết tiêu biểu của Tổng Bí thư được lựa chọn từ hơn 500 bài viết, phát biểu), tác phẩm không chỉ đặc biệt nhấn mạnh, hoàn thiện, phát triển về mặt lý luận mà còn quán triệt, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc “căn nguyên, cái gốc, cái cơ bản” của tham nhũng, tiêu cực là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên – cần phải phòng ngừa. Xuyên suốt tác phẩm cho thấy sự trăn trở, quan tâm đặc biệt của Tổng Bí thư đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, làm trong sạch bộ máy Đảng, Nhà nước, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, với công cuộc xây dựng đất nước theo con đường XHCN. Đồng chí Tổng Bí thư luôn nhất quán quan điểm: “Một trong những bài học lớn của công cuộc đổi mới ở Việt Nam là coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phải giữ vững và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng”.

Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chuyển tải thông điệp, quyết tâm chính trị “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, kiên quyết, kiên trì phòng, chống TNTC (tập hợp 96 trên tổng số hàng vạn ý kiến, đánh giá, thể hiện niềm tin tưởng sâu sắc của các tầng lớp nhân dân, sự ghi nhận, ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với cuộc đấu tranh phòng, chống TNTC) dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Từ những trăn trở của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân với vận mệnh dân tộc, sự phát triển của đất nước, thể hiện tình cảm yêu quý, sự kính trọng và niềm tin tưởng dành cho đồng chí Tổng Bí thư vào sự chuyển biến tích cực mà công cuộc phòng, chống TNTC mang lại. Sự đồng thuận, ủng hộ đó là sức mạnh to lớn trong cuộc chiến “không khoan nhượng”, không được phép “chùn chân”, “mỏi gối”, “không dừng, không nghỉ”, “chỉ có tiến không có lùi, không thể đảo ngược” như đồng chí Tổng Bí thư nhiều lần khẳng định. Nội dung, quan điểm, tư tưởng mới trong tác phẩm có ý nghĩa cả tầm tư tưởng, lý luận và thực tiễn; luận giải đúng, đi thẳng vào vấn đề căn bản, cấp thiết nhất với dẫn chứng sinh động, lập luận chặt chẽ, thuyết phục từ thực tiễn công tác phòng, chống TNTC, lãng phí.

Thống nhất về tư tưởng, hành động

Ngay sau khi được công bố (2/2/2023), tác phẩm đã nhận được sự quan tâm, đón nhận của đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên, các học giả, nhà khoa học, nghiên cứu lý luận. Tác phẩm đã luận giải đúng, đi thẳng vào vấn đề phức tạp với dẫn chứng sinh động, khoa học; phát triển, làm phong phú thêm lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng vào điều kiện thực tiễn công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta.

 

Bìa cuốn sách.

Qua hệ thống hóa chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư về phòng, chống TNTC, cuốn sách giúp cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, quán triệt và triển khai có hiệu quả công tác quan trọng này. Cuốn sách thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của người đứng đầu của Đảng ta về công tác phòng, chống TNTC. Những chỉ đạo được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ làm sáng rõ, phát triển mới trong tư duy lý luận mà còn lan tỏa, thống nhất tư tưởng, hành động trong thực tiễn, đó là: “Phải có cái roi, cái đòn để anh không thể, không dám và không muốn tham nhũng”; và “Nếu ai cảm thấy cản trở, nhụt chí thì dẹp sang một bên cho người khác làm”, “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”, “Kiên quyết, kiên trì, không dừng, không nghỉ”; mặc dù “Thật đau xót, nhưng không thể không làm, không có cách nào khác. Tất cả là vì sự nghiệp chung của Đảng, đất nước, nhân dân”.

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” lan tỏa tư tưởng, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; đồng thời giúp toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, hệ thống chính trị tăng cường đoàn kết, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, thiết thực xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nhà nước thật sự trong sạch, vững mạnh.

                                                                                         Còn nữa