Bắc Giang nỗ lực vươn lên vị trí thứ 2 trên 63 tỉnh toàn quốc. Và chỉ số cơ sở hạ tầng và chỉ số cạnh tranh bình đẳng được lãnh đạo chú trọng quan tâm và đặt làm mục tiêu chính đến năm 2023. Đó là lý do vì sao cả 2 chỉ số này đều vươn lên mạnh mẻ và nằm trong top10 cả nước.

Bắc Giang: Chỉ số cạnh tranh bình đẳng trong PCI

03/05/2023

Giãn, giảm hơn 691 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp và người Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Vifoco xuất khẩu vải thiều ra thị trường nước ngoài Triển khai kế hoạch duy trì cải thiện chỉ số Par Index, Sipas, Papi năm 2024 Lục nam quyết tâm cải thiện thứ hạng DDCI năm...