Bắc Giang nỗ lực vươn lên vị trí thứ 2 trên 63 tỉnh toàn quốc. Và chỉ số cơ sở hạ tầng và chỉ số cạnh tranh bình đẳng được lãnh đạo chú trọng quan tâm và đặt làm mục tiêu chính đến năm 2023. Đó là lý do vì sao cả 2 chỉ số này đều vươn lên mạnh mẻ và nằm trong top10 cả nước.

Bắc Giang: Chỉ số cạnh tranh bình đẳng trong PCI

03/05/2023

Khảo sát DDCI năm 2023 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức tiếng hát doanh nhân Khảo sát DDCI 2023 đã bắt đầu bấm nút Bát cháo tình thân Tặng nhà tình nghĩa