Nhằm góp phần đảm bảo trật tự giao thông, ngăn chặn tai nạn thông xảy ra. Từ đầu năm đến nay, chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn đã được công an thành phố Bắc Giang thực hiện thường xuyên. Nhất là các buổi tối, chuyên đề đã được tăng cường thực hiện.

Thành phố Bắc Giang tăng cường kiểm tra nồng độ cồn

24/04/2023

Khảo sát DDCI năm 2023 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức tiếng hát doanh nhân Khảo sát DDCI 2023 đã bắt đầu bấm nút Bát cháo tình thân Tặng nhà tình nghĩa