Sáng nay, tại hội nghị UBND tỉnh đã dành nhiều thời gian phân tích, chỉ ra nhiều CSTP bị giảm điểm. Từ đó có nhìn nhận thẳng thắn những vấn đề con tồn tại. Trong 10 chỉ số thánh phần của PCI thì Bắc Giang vẫn còn 3 chỉ số không đạt chỉ tiêu so với kế hoạch đã đề ra. Đó là: Gia nhập thị trường, Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và tinh minh bạch. Tại hội nghị nhiều ý kiến cho rằng, chỉ số tính minh bạch được cải thiện, thì sẽ là tiền đề quan trọng để tạo lập môi trường đâu tư kinh doanh thông thoáng. Đồng thời đó cũng là cách thức gián tiếp để nâng điểm các chỉ số thành phần khác.

PCI: Minh bạch thông tin để tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng

18/05/2023

Tọa đàm PCI – Từ quyết tâm đến hành động PCI – Tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp Doanh nghiệp Bắc Giang hội nhập và phát triển tăng trưởng xanh để phát triển bền vững Giãn, giảm hơn 691 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động Công ty Cổ phần Xuất...