Sáng nay, tại hội nghị UBND tỉnh đã dành nhiều thời gian phân tích, chỉ ra nhiều CSTP bị giảm điểm. Từ đó có nhìn nhận thẳng thắn những vấn đề con tồn tại. Trong 10 chỉ số thánh phần của PCI thì Bắc Giang vẫn còn 3 chỉ số không đạt chỉ tiêu so với kế hoạch đã đề ra. Đó là: Gia nhập thị trường, Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và tinh minh bạch. Tại hội nghị nhiều ý kiến cho rằng, chỉ số tính minh bạch được cải thiện, thì sẽ là tiền đề quan trọng để tạo lập môi trường đâu tư kinh doanh thông thoáng. Đồng thời đó cũng là cách thức gián tiếp để nâng điểm các chỉ số thành phần khác.

PCI: Minh bạch thông tin để tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng

18/05/2023

Khảo sát DDCI năm 2023 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức tiếng hát doanh nhân Khảo sát DDCI 2023 đã bắt đầu bấm nút Bát cháo tình thân Tặng nhà tình nghĩa