Cùng với việc siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính nơi công sở. Bắc Giang đã nhân rộng mô hình ” chính quyền thân thiện ” trên địa bàn tỉnh. Nhằm tạo nên một nền hành chính chuyên nghiệp, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Từ mô hình này đã làm thay đổi tư duy cấp phép, cho phép sang tư duy phục vụ. Qua thực tiễn, đã có cách làm sáng tạo, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ tại bộ phận 1 cửa. Mô hình ” ngày thứ 6 nhanh ” tại P.Lê Lơi, TP. Bắc Giang là một trong những sáng kiến để góp phần đảm bảo tiêu chí nhanh hơn, tiết kiệm hơn, hợp lý hơn, thân thiện hơn cho công dân khi đến giao dịch tại phường.

Cải cách hành chính thực hiện “ngày thứ 6 nhanh”

17/02/2023

Khảo sát DDCI năm 2023 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức tiếng hát doanh nhân Khảo sát DDCI 2023 đã bắt đầu bấm nút Bát cháo tình thân Tặng nhà tình nghĩa