Trong năm 2023 huyện Lục Nam tiếp tục duy trì ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng DDCI. Tuy nhiên so với năm 2022 thì điểm số tụt giảm. Ngoài ra cũng có nhiều chỉ số thành phần chưa có cải thiện tốt. Chính vì vậy huyện quyết tâm đề ra kế hoạch cụ thể để cải thiện điểm số cũng như thứ hạng của huyện trong năm 2024.

Lục nam quyết tâm cải thiện thứ hạng DDCI năm 2024

06/05/2024

Giãn, giảm hơn 691 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp và người Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Vifoco xuất khẩu vải thiều ra thị trường nước ngoài Triển khai kế hoạch duy trì cải thiện chỉ số Par Index, Sipas, Papi năm 2024 Quỹ Từ thiện của Doanh nghiệp tỉnh phát động ủng...