Những năm trước chỉ số điểm đánh giá chỉ trên 60 và chưa đến 65 điểm thì năm nay làn đầu tiên đạt tổng điểm 72.8 điểm. Điều đáng nói, Bắc Giang có 7 chỉ số gắn trọng số cao 10%-15% thì đều tăng điểm nằm trong top 15 cả nước. Trong đó chỉ số tăng cao là tính năng động và tiên phong của chính quyền tỉnh tăng 59 bậc đứng thứ 3. Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự tăng 39 bậc đứng thứ 1. Bên cạnh đó còn có 3 CSTP nằm trong top 5 tỉnh, TP cao nhất cả nước là : Chi phí không chính thức tăng 0,28 điểm xếp hạng 1\63 tỉnh, TP tăng 8 bậc. Canh tranh bình đẳng tăng 1,33 điểm xếp hạng 2\63 tỉnh, TP tăng 31 bậc. Đào tạo lao động tăng 0.47 điểm xếp hạng 5\63 tih, TP tăng 13 bậc. 

Bắc Giang đột phá PCI tạo lập môi trường kinh doanh thông thoáng

17/05/2023

Khảo sát DDCI năm 2023 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức tiếng hát doanh nhân Khảo sát DDCI 2023 đã bắt đầu bấm nút Bát cháo tình thân Tặng nhà tình nghĩa