Chỉ trong tháng 4, liên tiếp các tin vui dồn dập đến với tỉnh Bắc Giang khi lần lượt chỉ số đánh giá xếp hạng hành chính. Như : chỉ sô năng lực cạnh tranh, chỉ số cải cách hành chính, chỉ sô hài long, chỉ số chuyển đổi số được công bố kết quả xếp hạng. Bắc Giang sau rất nhiều nỗ lực cố gắng và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị lần đầu tiên đươcn nếm trái ngọt. Khi được xếp hạng cao, thậm chí dẫn đầu cả nước ở nhiều chỉ số quan trọng. Cho thấy bước chuyển mình mạnh mẽ có tính đột phá của tỉnh về cải cách hành chính, phục vụ doanh nghiệp, người dân.

Bắc Giang lội ngược dòng nâng hạng các chỉ số CCHC

26/04/2023

Khảo sát DDCI năm 2023 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức tiếng hát doanh nhân Khảo sát DDCI 2023 đã bắt đầu bấm nút Bát cháo tình thân Tặng nhà tình nghĩa