Chiều này, đoàn giám sát HĐND tỉnh đã giám sát việc chấp hành pháp luật trong việc thực hiện dự án kỹ thuật hạ tầng khu dân cư và hồ điều hòa phường đa mai TP. Bắc Giang. Phó chủ tịch HĐND tỉnh – Lâm Thị Hương Thành trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc

HĐND tỉnh giám sát thực hiện dự án tại TP. Bắc Giang

28/05/2023

Tọa đàm PCI – Từ quyết tâm đến hành động PCI – Tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp Doanh nghiệp Bắc Giang hội nhập và phát triển tăng trưởng xanh để phát triển bền vững Giãn, giảm hơn 691 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động Công ty Cổ phần Xuất...