Chiều này, đoàn giám sát HĐND tỉnh đã giám sát việc chấp hành pháp luật trong việc thực hiện dự án kỹ thuật hạ tầng khu dân cư và hồ điều hòa phường đa mai TP. Bắc Giang. Phó chủ tịch HĐND tỉnh – Lâm Thị Hương Thành trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc

HĐND tỉnh giám sát thực hiện dự án tại TP. Bắc Giang

28/05/2023

Khảo sát DDCI năm 2023 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức tiếng hát doanh nhân Khảo sát DDCI 2023 đã bắt đầu bấm nút Bát cháo tình thân Tặng nhà tình nghĩa