PCI cải thiện tăng 29 bậc về cạnh tranh cấp tỉnh. Đồng thời cải thiện từ vị trí thứ 8 lên vị trí thứ 4 cả nước về chỉ số CCHC 2022. Hay còn goi là chỉ số PAR-INDEX. Bắc Giang đã cho thấy những nỗ lực và quyết tâm lớn CCHC nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đáng chú ý quý I năm nay, Bắc Giang dẫn đầu cả nước về chỉ số chị đạo điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trên môi trường điện tử. Để có những kết quả trên, không phải là một việc làm có thể thực hiện trong 1 giờ, 1 chiều. Mà thực tế Bắc Giang đã xây dựng được 1 lộ trình thực hiện bài bản , khoa học.

Bắc Giang: CCHC lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm

16/05/2023

Khảo sát DDCI năm 2023 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức tiếng hát doanh nhân Khảo sát DDCI 2023 đã bắt đầu bấm nút Bát cháo tình thân Tặng nhà tình nghĩa