Phó thủ tướng chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định sô 425 phê duyệt bộ quy hoạch chung đô thị Bấc Giang đến năm 2045 tỉ lệ 1/10000. Theo phê duyệt, phạm vi quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của TP. Bắc Giang và huyện Yên Dũng hiện hữu đô thị Bắc Giang 

Chính Phủ cho phép sáp nhập toàn bộ địa giới hành chính huyện Yên Dũng và TP. Bắc Giang

21/04/2023

Khảo sát DDCI năm 2023 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức tiếng hát doanh nhân Khảo sát DDCI 2023 đã bắt đầu bấm nút Bát cháo tình thân Tặng nhà tình nghĩa