Quỹ tín dụng ngân hàng tăng trưởng thấp khi chỉ đạt 2,5% trong 4 tháng đầu năm nay. Do vậy, để kích cầu tín dụng, nhiều ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều gói vay ưu đãi. Bao gồm cả cho vay tiêu dùng với lãi suất hợp lý, điều kiện vay thuận lợi, kich cầu mua sắm. Từ đó hỗ trợ mạnh mẽ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bắc Giang: Ngân hàng mở rộng vốn vay hỗ trợ phát triển kinh tế

16/05/2023

Khảo sát DDCI năm 2023 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức tiếng hát doanh nhân Khảo sát DDCI 2023 đã bắt đầu bấm nút Bát cháo tình thân Tặng nhà tình nghĩa