Quỹ tín dụng ngân hàng tăng trưởng thấp khi chỉ đạt 2,5% trong 4 tháng đầu năm nay. Do vậy, để kích cầu tín dụng, nhiều ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều gói vay ưu đãi. Bao gồm cả cho vay tiêu dùng với lãi suất hợp lý, điều kiện vay thuận lợi, kich cầu mua sắm. Từ đó hỗ trợ mạnh mẽ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bắc Giang: Ngân hàng mở rộng vốn vay hỗ trợ phát triển kinh tế

16/05/2023

Tọa đàm PCI – Từ quyết tâm đến hành động PCI – Tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp Doanh nghiệp Bắc Giang hội nhập và phát triển tăng trưởng xanh để phát triển bền vững Giãn, giảm hơn 691 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động Công ty Cổ phần Xuất...