Thời gian qua với sự chỉ đạo sát sao của tỉnh ủy, UBND tỉnh. Cùng sự vào cuộc quyết liệt của các sở ngành địa phương. Công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Từ xây dựng xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số giúp phần thúc đẩy xã hội phát triển toàn diện, vững chắc.

Bắc Giang quyết tâm áp dụng chuyển đổi số vào cải cách hành chính

13/04/2023

Khảo sát DDCI năm 2023 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức tiếng hát doanh nhân Khảo sát DDCI 2023 đã bắt đầu bấm nút Bát cháo tình thân Tặng nhà tình nghĩa