Tập huấn chuyển đổi số doanh nghiệp Lục Nam Bắc Giang / Trung tâm Beca

24/04/2022

Trung tâm Tư vấn & Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang (BECA) là đơn vị trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang. Trung tâm BECA hoạt động với mục tiêu: KẾT NỐI DOANH NGHIỆP *** Trung tâm đang sở hữu: + Giải pháp truyền thông số + Những chuyên gia công nghệ + Nền tảng truyền thông đa phương tiện + Giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp