Chiều nay tại huyện Yên Thế, HĐND tỉnh tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm với TT HĐND các huyện thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Với chủ đề kinh nghiệm xử lý phát sinh do UBND đề nghị TT HĐND cho ý kiến. Phó chủ tịch TT HĐND tỉnh – Lâm Thị Hương Thành và Phó chủ tịch HĐND tỉnh – Nghiêm Xuân Hưởng chủ trì hội nghị.

Kinh nghiệm xử lý nội dung phát sinh do UBND đề nghị TT HĐND cho ý kiến

24/05/2023

Giãn, giảm hơn 691 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp và người Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Vifoco xuất khẩu vải thiều ra thị trường nước ngoài Triển khai kế hoạch duy trì cải thiện chỉ số Par Index, Sipas, Papi năm 2024 Lục nam quyết tâm cải thiện thứ hạng DDCI năm...