Chiều nay tại huyện Yên Thế, HĐND tỉnh tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm với TT HĐND các huyện thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Với chủ đề kinh nghiệm xử lý phát sinh do UBND đề nghị TT HĐND cho ý kiến. Phó chủ tịch TT HĐND tỉnh – Lâm Thị Hương Thành và Phó chủ tịch HĐND tỉnh – Nghiêm Xuân Hưởng chủ trì hội nghị.

Kinh nghiệm xử lý nội dung phát sinh do UBND đề nghị TT HĐND cho ý kiến

24/05/2023

Khảo sát DDCI năm 2023 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức tiếng hát doanh nhân Khảo sát DDCI 2023 đã bắt đầu bấm nút Bát cháo tình thân Tặng nhà tình nghĩa