Bắc Giang sẽ áp dụng điều tra, khảo sát DDCI 2022 bằng online

14/08/2022

Khảo sát DDCI năm 2023 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức tiếng hát doanh nhân Khảo sát DDCI 2023 đã bắt đầu bấm nút Bát cháo tình thân Tặng nhà tình nghĩa