Với quyết tâm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các nội dung cải cách TTHC. UBND tỉnh Bắc Giang đã ra chỉ tiêu trong năm nay phải duy trì vị trí top đầu cả nước về chỉ số CCHC PAR-INDEX. Và đặc biệt phải cải thiện chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước(chỉ số SIPAS). Từ vị trí 44 lên vị trí top 10 cả nước.

Bắc Giang phấn đấu chỉ số SIPAS năm 2023 đứng top 10 cả nước

09/06/2023

Tọa đàm PCI – Từ quyết tâm đến hành động PCI – Tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp Doanh nghiệp Bắc Giang hội nhập và phát triển tăng trưởng xanh để phát triển bền vững Giãn, giảm hơn 691 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động Công ty Cổ phần Xuất...