Với kết quả đứng thứ 2 toàn quốc kết quả đánh giá cạnh tranh PCI năm 2022. Tỉnh Bắc Giang đã vượt mục tiêu đề ra tai nghị quyết số 105/2021 của ban thương vụ tỉnh ủy về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2021-2025. Quan trọng hơn, thông qua việc cải thiện chỉ số này đã góp phần tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, minh bạch, bình đẳng, thông thoáng, tạo được niềm tin với nhà đầu tư, doanh nghiệp. Và nâng vị thế, hình ảnh của Bắc Giang.

Bắc Giang vượt mục tiêu chỉ số PCI đến năm 2025

08/05/2023

Khảo sát DDCI năm 2023 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức tiếng hát doanh nhân Khảo sát DDCI 2023 đã bắt đầu bấm nút Bát cháo tình thân Tặng nhà tình nghĩa