Việc thực hiện khảo sát DDCI hàng năm hướng tới những mục tiêu chính. Đó là: thúc đẩy nhận thức và hành động cải thiện công tác quản lý và điều hành kinh tế của các sơ, ban, ngành và huyện, thành phố. Đồng thời tạo ra sự cạnh tranh thi đua giữa các đơn vị về chất lượng điều hành kinh tế và phục vụ cộng đồng kinh doanh. Cộng đống doanh nghiệp cũng bày tỏ niểm tin, sự kỳ vọng vào kết quá đánh giá DDCI. Sẽ làm thay đổi căn bản môi trường đầu tư kinh doanh.

Nỗ lực nâng cao năng lực cạnh tranh DDCI

22/02/2023

Khảo sát DDCI năm 2023 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức tiếng hát doanh nhân Khảo sát DDCI 2023 đã bắt đầu bấm nút Bát cháo tình thân Tặng nhà tình nghĩa