Lục Nam mỗi năm hỗ trợ xây dựng 75 nhà đại đoàn kết với số tiền lên tới hơn hàng trăm triệu đồng.

Tặng nhà tình nghĩa

29/08/2023

Khảo sát DDCI năm 2023 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức tiếng hát doanh nhân Khảo sát DDCI 2023 đã bắt đầu bấm nút Bát cháo tình thân Bắc Giang phấn đấu chỉ số SIPAS năm 2023 đứng top 10 cả nước