DDCI năm 2022 của tỉnh Bắc Giang được cho là có bước tiến lớn, thể hiện sự công khai minh bạch tuyệt đối. Khi lần đầu tiên thực hiện khảo sát, đánh giá chỉ số thông qua hình thức online. Trên nền tảng tích hợp phần mềm cổng thông tin DDCI của tỉnh. Từ kết quả DDCI năm 2022 có thể dễ dàng nhận thấy những kết quá chuyển biến tích cực ở cả khối sở, ngành và các huyện, thành phố. 

DDCI những con số biết nói

08/03/2023

Khảo sát DDCI năm 2023 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức tiếng hát doanh nhân Khảo sát DDCI 2023 đã bắt đầu bấm nút Bát cháo tình thân Tặng nhà tình nghĩa