Thành phố Bắc Giang dẫn đầu tỉnh về cải cách hành chính trong năm 2022. Thành phố Bắc Giang đang cho thấy cách làm đúng, hướng đi đúng. Khi quyết định thực hiện mô hình ” chính quyền thân thiện” ở tất cả các phướng xã, cùng với nhiều cách làm mới, sáng kiến mới được áp dụng

Thành phố Bắc Giang có nhiều sáng kiến trong cải cách hành chính

11/04/2023

Khảo sát DDCI năm 2023 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức tiếng hát doanh nhân Khảo sát DDCI 2023 đã bắt đầu bấm nút Bát cháo tình thân Tặng nhà tình nghĩa