Hiện tay, tỉnh Bắc Giang đang triển khai lập quy hoạch các đô thị lớn trình chính phủ phê duyệt. Trong giai đoạn 10 năm tới, đô thị Bắc Giang phân bố ở 5 khu vực và mục tiêu đến năm 2030 toàn tỉnh sẽ có 29 đô thị. Theo quy hoạch, TP. Bắc Ging sẽ là đô thị loại 1, đô thị loại 3 là thị xã Việt Yên, sẽ có 4 đô thị loại 4, đồng thời 26 thị trấn là đô thị loại 5. Trong đó có 14 đô thị thành lập mới. Tỉnh sẽ quy hoạch 23 khu đô thị dịch vụ, gắn với quy hoạch KCN, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng thể thao. Để đạt được mục tiêu này, Bắc Giang đã ban hành nhiều kế hoạch đề án, chương trình phát triển, tập trung làm tốt việc đánh giá, khảo sát thực trạng các tiêu chí, tiêu chuẩn. Đặc biệt tỉnh đã có biện pháp thu hút các nguồn lực và đầu tư xây dựng, bổ sung các cơ chế, chinh sách về đất đai, đầu tư xây dựng, quy hoạch cho phù hợp thực tiễn. Tạo sức hút hấp dẫn về thu hút đầu tư, khuyến khích xã hội hóa quy hoạch và phát triển đô thị. Trọng tâm là phát triển các lĩnh vực nhà ở, nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân. Phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, khu đô thị, cải tạo chỉnh trang đô thị. Tỉnh luôn chú trọng đầu tư phát triển theo chiều sâu, phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, liên kết, thích ứng với biến đổi khí hâu, tạo các điểm nhấn, tiến tới xây dựng các đô thị xanh, thông minh.

Bắc Giang đến năm 2030 sẽ có 29 đô thị.

14/05/2023

Khảo sát DDCI năm 2023 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức tiếng hát doanh nhân Khảo sát DDCI 2023 đã bắt đầu bấm nút Bát cháo tình thân Tặng nhà tình nghĩa