Những tháng đầu năm các nước trên thế giới tiếp tục đối mặt với tình hình suy thoái kinh tế, kèm theo lạm phát cao. Các doanh nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực xuất khẩu đang chịu tác động không nhỏ từ ảnh hưởng kinh tế thế giới, cũng như kinh tế khó khăn bới kinh tế trong nước. Thiếu đơn hàng từ sức ép tăng giá, thiếu nguyên liệu đầu vào. Cộng thêm lãi suất ngân hàng cao. Trong khi cạnh tranh thị trường ngày càng gay gắt là những thách thức mà doanh nghiệp đang phải đối mặt.

Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

01/06/2023

Khảo sát DDCI năm 2023 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức tiếng hát doanh nhân Khảo sát DDCI 2023 đã bắt đầu bấm nút Bát cháo tình thân Tặng nhà tình nghĩa