Những tháng đầu năm các nước trên thế giới tiếp tục đối mặt với tình hình suy thoái kinh tế, kèm theo lạm phát cao. Các doanh nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực xuất khẩu đang chịu tác động không nhỏ từ ảnh hưởng kinh tế thế giới, cũng như kinh tế khó khăn bới kinh tế trong nước. Thiếu đơn hàng từ sức ép tăng giá, thiếu nguyên liệu đầu vào. Cộng thêm lãi suất ngân hàng cao. Trong khi cạnh tranh thị trường ngày càng gay gắt là những thách thức mà doanh nghiệp đang phải đối mặt.

Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

01/06/2023

Giãn, giảm hơn 691 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp và người Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Vifoco xuất khẩu vải thiều ra thị trường nước ngoài Triển khai kế hoạch duy trì cải thiện chỉ số Par Index, Sipas, Papi năm 2024 Lục nam quyết tâm cải thiện thứ hạng DDCI năm...