Hôm nya, đoàn công tác ủy ban pháp luật của quốc hội do Phó chủ nhiệm ủy ban – Nguyễn Trường Giang làm trưởng đoàn. Đã có buổi khảo sát thực tế về khảo sát thực hiện pháp luật về công chứng tại Bắc Giang. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó chủ tịch TT UBND tỉnh – Mai Sơn, cùng đại diện 1 số sở ngành liên quan.

Khảo sát thực hiện pháp luật về công chứng tại Bắc Giang.

16/05/2023

Khảo sát DDCI năm 2023 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức tiếng hát doanh nhân Khảo sát DDCI 2023 đã bắt đầu bấm nút Bát cháo tình thân Tặng nhà tình nghĩa