Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do Phó chủ tịch TT HĐND tỉnh – Lâm Thị Hương Thành làm trưởng đoàn. Mới đây, đã có buổi giám sát việc cháp hành pháp luật trong thực hiện dự án khu đô thị tại huyện Việt Yên. Đoàn giám sát đã nghiên cứu, báo cáo và khảo sát tại thực địa khu đô thị mới Ninh Khánh do liên danh công ty THNN đầu tư Tây Bắc vùng 4, công ty CPĐT Tây Bắc làm CĐT. Dự án triển khai trên 9,86ha tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng. Chủ đầu tư đã được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất đợt 1 với diện tích trên 9,7ha. Làm việc với huyện Việt Yên, đoàn giám sát đã chỉ ra những tồn tại của dự án. Như lập quy hoạch chi tiết chưa chặt chẽ. Lý do điều chỉnh quy hoạch giảm diện tích cây xanh, nhà văn hóa, tăng diện tích đất ở chưa rõ ràng. Tiến độ tổng thể chậm so với kế hoạch, công tác bảo về môi trường và thi công chưa chặt chẽ. Tại buổi giám sát, Phó chủ tịch TT HĐND – Lâm Thị Hương Thành cho rằng: việc phát triển dự án là phù hợp với sự phát triển của huyện Việt Yên. Chủ đầu tư có năng lực tài chính, chủ động nguồn vốn. Địa phương đã tích cực trong giải phóng mặt bằng. Trao đổi thêm về những tồn tại, Phó chủ tich TT HĐND tỉnh – Lâm Thị Hương Thành đề nghị huyện Việt Yên cần rà soát lại quy trình thủ tục thực hiện dự án, cần chú trọng đến quy trình điều chỉnh quy hoạch, tập trung tháo gỡ vướng mắc mặt bằng đối với 4 hộ chưa đồng thuận, quản lý giám sát tiến độ và các hạng mục thi công. Đồng thời lưu ý nhà đầu tư cần thực hiện nghiêm quy trình về thủ tục tiến độ thi công và chất lượng. Cần thực hiện ngay bảo vệ môi trường và an toàn thi công.

Băc Giang: HĐND tỉnh giám sát thực hiện khu đô thị.

12/05/2023

Giãn, giảm hơn 691 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp và người Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Vifoco xuất khẩu vải thiều ra thị trường nước ngoài Triển khai kế hoạch duy trì cải thiện chỉ số Par Index, Sipas, Papi năm 2024 Lục nam quyết tâm cải thiện thứ hạng DDCI năm...