Khảo sát DDCI năm 2023 có nhiều đổi mới. Số lượng đơn vị được tham gia đánh giá lên đến 35 đơn vị. Bộ câu hỏi tinh chỉnh. Đơn giản hơn, dễ hiểu hơn. Số lượng doanh nghiệp tham gia đánh giá đông đảo hơn. Từ đó sẽ cho ra kết quả chính xác hơn.

Khảo sát DDCI năm 2023

18/10/2023

Liên Hoan Tiếng Hát Doanh Nhân – Hiệp Hội Doanh Nghiệp Tỉnh Lần Thứ 1 Tọa đàm PCI – Từ quyết tâm đến hành động PCI – Tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp Doanh nghiệp Bắc Giang hội nhập và phát triển tăng trưởng xanh để phát triển bền vững Gặp mặt, đối thoại...