Một thông tin rất mừng đến với Bắc Giang. Trong bảng xếp hạng PCI năm nay đã ghi nhận sự đọt phá của tỉnh. Khi từ vị trí 31 lên vị trí thứ 2. Đây là lần đàu tiên tỉnh đứng ở vị trí Á Quân trên bảng xếp hạng PCI. Để cải thiện môi trường đàu tư kinh doanh. Tỉnh Bắc Giang đã có nhiều đổi mới sáng tạo. Trong đó, đặc biệt nêu cao vai trò vị trí người đứng đầu, phát huy tính năng động của chính quyền. Và điều này đã tạo điều kiện thuận lợi rất nhiều cho Doanh nghiệp, giúp Doanh nghiệp ra nhập thị trường sớm hơn, tiếp cận đất đai không để lãng phí cơ hội.

Tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi tạo đột phá xếp hạng PCI

12/04/2023

Khảo sát DDCI năm 2023 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức tiếng hát doanh nhân Khảo sát DDCI 2023 đã bắt đầu bấm nút Bát cháo tình thân Tặng nhà tình nghĩa