Không chỉ xêp thứ 2 toàn quốc về chỉ số PCI năm 2022 mà Bắc Giang còn dẫn đầu cả nước về chỉ số thiết chế pháp lý và ANTT với 8.60 điểm, tăng 39 bậc. Con số này sự quyết tâm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện cùng phục vụ môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho tỉnh. Trong đó công an tỉnh giữ vai trò nòng cốt thực hiện chỉ số này.

Bắc Giang xếp thứ nhất cả nước về chỉ số thiết chế pháp lý và ANTT

17/05/2023

Khảo sát DDCI năm 2023 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức tiếng hát doanh nhân Khảo sát DDCI 2023 đã bắt đầu bấm nút Bát cháo tình thân Tặng nhà tình nghĩa