Hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau của thủ tướng chính phủ và lời kêu gọi của UB trung ương MTTQ VIệt Nam. Thời gian qua các doanh nghiệp hội viên hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang đã có nhiều nghĩa cử cao đẹp. Giúp đỡ được nhiều hộ nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Bát Cháo Tình Thân – Suất Cơm Tình Thân

30/03/2023

Video “Bát Cháo-Tình Thân” “Suất Cơm-Tình Thân”