Bắc Giang có rất nhiều nỗ lực trong cái cách về tiếp cận đất đai. Tuy nhiên năm 2023 Bắc Giang chưa được doanh nghiệp đánh giá cao trong cải cách TTHC trong tiếp cận đất đai và giải phóng mặt bằng trên đìa bản tỉnh, chỉ xếp thứ 13\63 tỉnh thành cả nước.

PCI Bắc Giang: Chỉ số tiếp cận đất đai đứng thứ 13 toàn quốc

02/05/2023

Khảo sát DDCI năm 2023 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức tiếng hát doanh nhân Khảo sát DDCI 2023 đã bắt đầu bấm nút Bát cháo tình thân Tặng nhà tình nghĩa