Theo thống kê của Sở Y tế trong tháng hành động ví ATTP  năm nay. Toàn tỉnh đã thành lập dc 236 đoàn kiểm tra liên ngành và chuyên ngành. Tiến hành kiểm tra 2498 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm.

Bắc Giang: Kiểm tra hơn 2400 cơ sở SXKD thực phẩm

29/05/2023

Khảo sát DDCI năm 2023 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức tiếng hát doanh nhân Khảo sát DDCI 2023 đã bắt đầu bấm nút Bát cháo tình thân Tặng nhà tình nghĩa