Trong bảng xếp hạng DDCI khối các sở, ban, ngành và địa phương năm 2022 vừa công bố. Sở Xây dựng vượt lên 10 bậc để cải thiện từ vị trí thứ 13 lên vị trí thứ 3. Nhiều chỉ số thành phần có kết quả ấn tượng như: Tính minh bạch và tiếp cận thông tin, Chi phí không chính thức, Chi phí thời gian. Điều gì đã khiến đơn vị này có sự chuyển biến mạnh mẽ như vậy.

Cach làm sang tạo bứt phá DDCI năm 2022

01/03/2023

Khảo sát DDCI năm 2023 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức tiếng hát doanh nhân Khảo sát DDCI 2023 đã bắt đầu bấm nút Bát cháo tình thân Tặng nhà tình nghĩa