Khảo sát DDCI 2023 đã bắt đầu bấm nút

25/09/2023

Triển khai kế hoạch duy trì cải thiện chỉ số Par Index, Sipas, Papi năm 2024 Lục nam quyết tâm cải thiện thứ hạng DDCI năm 2024 Quỹ Từ thiện của Doanh nghiệp tỉnh phát động ủng hộ gần 14 tỷ đồng xây dựng nhà ở cho hộ nghèo Hội nghị trao đổi công tác...