Khảo sát DDCI 2023 đã bắt đầu bấm nút

25/09/2023

Khảo sát DDCI năm 2023 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức tiếng hát doanh nhân Bát cháo tình thân Tặng nhà tình nghĩa Bắc Giang phấn đấu chỉ số SIPAS năm 2023 đứng top 10 cả nước