Tỉnh Bắc Giang đã bứt phá ngoạn mục, lần đầu tiên vươn lên vị trí thứ 2, trong bảng xếp hạng PCI năm 2022. Để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh Bắc Giang đã có nhiều đổi mới sáng tạo. Trong đó đặc biệt nêu cao vai trò của người đứng đầu, phát huy tính năng động, sáng tạo của chính quyền. Và chính điều này đã tạo thuận lợi rất nhiều cho Doanh nghiệp và giúp Doanh nghiệp ra nhập thị trường sớm hơn, tiếp cận đất đai, không để lãng phí cơ hội.

Bắc Giang nêu cao vai trò người đứng đầu

13/04/2023

Khảo sát DDCI năm 2023 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức tiếng hát doanh nhân Khảo sát DDCI 2023 đã bắt đầu bấm nút Bát cháo tình thân Tặng nhà tình nghĩa