Tỉnh Bắc Giang đã bứt phá ngoạn mục, lần đầu tiên vươn lên vị trí thứ 2, trong bảng xếp hạng PCI năm 2022. Để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh Bắc Giang đã có nhiều đổi mới sáng tạo. Trong đó đặc biệt nêu cao vai trò của người đứng đầu, phát huy tính năng động, sáng tạo của chính quyền. Và chính điều này đã tạo thuận lợi rất nhiều cho Doanh nghiệp và giúp Doanh nghiệp ra nhập thị trường sớm hơn, tiếp cận đất đai, không để lãng phí cơ hội.

Bắc Giang nêu cao vai trò người đứng đầu

13/04/2023

Tọa đàm PCI – Từ quyết tâm đến hành động PCI – Tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp Doanh nghiệp Bắc Giang hội nhập và phát triển tăng trưởng xanh để phát triển bền vững Giãn, giảm hơn 691 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động Công ty Cổ phần Xuất...