Sáng nay, tại huyện Lục Ngạn thường trực HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri chuyên đề về một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bản tỉnh giai đoạn 2023-2030. Phó chủ tịch TT HĐND  tỉnh- Lâm Thị Hương Thành chủ trì. Cũng tại huyện Hiệp Hòa tiếp xúc cử tri với nội dung như trên, đã có 13 ý kiến tham gia phát biểu.

Bắc Giang tiếp xúc cử tri chuyên đề tại huyện Lục Ngạn, Hiệp Hòa

16/05/2023

Khảo sát DDCI năm 2023 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức tiếng hát doanh nhân Khảo sát DDCI 2023 đã bắt đầu bấm nút Bát cháo tình thân Tặng nhà tình nghĩa