Sáng nay, ngày 09/06/2023 tại trung tâm hội nghị tỉnh Bắc Giang đã diễn ra hội nghị ” Gặp mặt, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang năm 2023″ do UBND tỉnh tổ chức. Chủ trì hội nghị là đồng chí – Lê Ánh Dương, Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự có các phó chủ tịch UBND tỉnh: Mai Sơn, Phan Thế Tuấn và Phó chủ tịch HĐND tỉnh – Nghiêm Xuân Hưởng. Chủ tịch HHDN tỉnh Bắc Giang – Bùi Văn Hạnh. Cùng các lãnh đạo sở, ban, ngành và chủ tịch các hiệp hội trên toàn tỉnh Bắc Giang.

Hội nghị ” Gặp mặt, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang năm 2023″

09/06/2023

Liên Hoan Tiếng Hát Doanh Nhân – Hiệp Hội Doanh Nghiệp Tỉnh Lần Thứ 1 Khảo sát DDCI năm 2023 Trung tâm tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang chuyển giao công nghệ điều tra DDCI cho tỉnh Thái Bình Bắc Giang phân tích chỉ số PCI, PARINDEX, SIPAS Đoàn chính phủ...