Sáng nay, tại phiên họp toàn thể tại hội trường kỳ họp thứ 5 quốc hội khóa 15. Sau khi nghiên cứu các dự thảo luật đấu thầu các tài liệu trong hồ sơ trình dự án được quy định pháp luật hiện hành có liên quan tình hình thực tiễn. Bà Đỗ Thị Việt Hà – Đại biểu quốc hội tỉnh Bắc Giang đã có ý kiến tham luận với 2 nội dung. Thứ nhất: Về đối tượng áp dụng luật đấu thầu là doanh nghiệp nhà nước và dự án sử dụng vốn nhà nước tại khoản 2 điều 2 dự thảo luận. Đại biểu Đỗ Thị Việt Hà cho rằng: ” nên quy định hoạt động lựa chọn nhà thầu, để thực hiện các gói thầu thuộc các dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước, theo quy định của luật doanh nghiệp và doanh nghiệp có vốn của nhà nước trên 50% vốn điều lệ”. Thứ 2 về áp dụng luật đấu thầu các luật có liên quan và điều ước quốc tế thảo thuận về vón ODA và vốn vay ưu đãi của nhà trợ nước ngoài được quy định tại điều 3 dự thảo luận.

Quốc hội thảo luận tại hội trường về luật đấu thầu

25/05/2023

Triển khai kế hoạch duy trì cải thiện chỉ số Par Index, Sipas, Papi năm 2024 Lục nam quyết tâm cải thiện thứ hạng DDCI năm 2024 Quỹ Từ thiện của Doanh nghiệp tỉnh phát động ủng hộ gần 14 tỷ đồng xây dựng nhà ở cho hộ nghèo Hội nghị trao đổi công tác...