Sáng nay, tại phiên họp toàn thể tại hội trường kỳ họp thứ 5 quốc hội khóa 15. Sau khi nghiên cứu các dự thảo luật đấu thầu các tài liệu trong hồ sơ trình dự án được quy định pháp luật hiện hành có liên quan tình hình thực tiễn. Bà Đỗ Thị Việt Hà – Đại biểu quốc hội tỉnh Bắc Giang đã có ý kiến tham luận với 2 nội dung. Thứ nhất: Về đối tượng áp dụng luật đấu thầu là doanh nghiệp nhà nước và dự án sử dụng vốn nhà nước tại khoản 2 điều 2 dự thảo luận. Đại biểu Đỗ Thị Việt Hà cho rằng: ” nên quy định hoạt động lựa chọn nhà thầu, để thực hiện các gói thầu thuộc các dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước, theo quy định của luật doanh nghiệp và doanh nghiệp có vốn của nhà nước trên 50% vốn điều lệ”. Thứ 2 về áp dụng luật đấu thầu các luật có liên quan và điều ước quốc tế thảo thuận về vón ODA và vốn vay ưu đãi của nhà trợ nước ngoài được quy định tại điều 3 dự thảo luận.

Quốc hội thảo luận tại hội trường về luật đấu thầu

25/05/2023

Khảo sát DDCI năm 2023 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức tiếng hát doanh nhân Khảo sát DDCI 2023 đã bắt đầu bấm nút Bát cháo tình thân Tặng nhà tình nghĩa