Báo cáo thường niên chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2022 đã được liên đoàn Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam công bố vào sáng nay. PCI năm 2022 được xây dựng trên thông tin phản hồi từ gần 12 nghìn doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam. Cũng tại sự kiện, Lần đầu tiên chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh PCI, bộ chỉ số đánh giá sự thân thiện môi trường được công bố.

Công bố PCI năm 2022

11/04/2023

Khảo sát DDCI năm 2023 Hội nghị ” Gặp mặt, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang năm 2023″ Trung tâm tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang chuyển giao công nghệ điều tra DDCI cho tỉnh Thái Bình Bắc Giang phân tích chỉ số PCI, PARINDEX, SIPAS Đoàn...