Sáng nay, Bắc Giang tổ chức hội nghị phân tích chỉ số PCI, PARINDEX, SIPAS. Và thảo luận nâng cao chỉ số năm 2023. Hội nghị kết nối trực tuyến với các huyện, thành phố và nhiều điểm cầu. Với sự tham gia hơn 3000 công chức, viên chức trong toàn tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương dự và chỉ đạo hội nghị. Hội nghị có sự tham gia của đại diện liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam(VCCI), Bộ nội vụ.

Bắc Giang phân tích chỉ số PCI, PARINDEX, SIPAS

18/05/2023

Khảo sát DDCI năm 2023 Hội nghị ” Gặp mặt, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang năm 2023″ Trung tâm tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang chuyển giao công nghệ điều tra DDCI cho tỉnh Thái Bình Đoàn chính phủ làm việc tại Bắc Giang Sở Y...