Sáng ngày 10-5-2023, Sở Y Tế đã tổ chức hội nghị phân tích, rút kinh nghiệm kết quả DDCI năm 2022. Và tìm giải pháp nâng cao thứ hạng năm 2023. Sở Y Tế 2 năm liên tiếp đều xếp thứ hạng 14\14. Nhưng thực tế khi đánh giá khách quan thì có thể thấy Sở Y Tế đã có nhiều tiêu chí làm rất tốt cần được ghi nhận.

Sở Y Tế phân tích DDCI năm 2022

10/05/2023

Khảo sát DDCI năm 2023 Hội nghị ” Gặp mặt, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang năm 2023″ Trung tâm tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang chuyển giao công nghệ điều tra DDCI cho tỉnh Thái Bình Bắc Giang phân tích chỉ số PCI, PARINDEX, SIPAS Đoàn...