Trong xếp hạng cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Cùng với chỉ số thành phần chi phí không chính thức. Bắc Giang còn dẫn đầu cả nước về chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự. Ở chỉ số này thì đã sự cải thiện điểm đáng kể so với năm ngoái. Khi mà, từ vị trí thứ 40 Bắc Giang đã vươn lên vị trí cao nhất trong 63 tỉnh thành phố với 8,6 điểm.

Bắc Giang dẫn đầu cả nước về thiết chế pháp lý

14/04/2023

Gặp mặt, đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp Liên Hoan Tiếng Hát Doanh Nhân – Hiệp Hội Doanh Nghiệp Tỉnh Lần Thứ 1 Khảo sát DDCI năm 2023 Hội nghị ” Gặp mặt, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang năm 2023″ Trung tâm tư vấn và hỗ trợ...