Sáng nay UBND tỉnh tổ chức lễ công bố xếp hạng DDCI năm 2022. Dự hội nghị có Chủ Tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương. Phó Chủ Tịch HĐND – Nghiêm Xuân Hưởng, đại diện lãnh đạo ban pháp chế liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam. Đoàn đại biểu quốc hội và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh. 

Công bố xếp hạng DDCI năm 2022

22/02/2023

Khảo sát DDCI năm 2023 Hội nghị ” Gặp mặt, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang năm 2023″ Trung tâm tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang chuyển giao công nghệ điều tra DDCI cho tỉnh Thái Bình Bắc Giang phân tích chỉ số PCI, PARINDEX, SIPAS Đoàn...