Đầu tháng 5 sẽ có sự kiện lớn gì diễn ra? Tại trung tâm hội nghị tỉnh sẽ diễn ra 1 sự kiện vô cùng quan trọng. Với sự hiện diện của Bí Thư tỉnh ủy – Dương Văn Thái, Chủ Tịch UBND tỉnh – Lê Ánh Dương, cùng lãnh đạo các sở, ngành. Và hơn 200 doanh ngiệp lơn nhất trong tỉnh tham gia dự hội nghị. Cùng chờ đón xem có gì?

Tháng 5 sẽ diễn ra hội nghị quan trọng: đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

25/04/2023

Khảo sát DDCI năm 2023 Hội nghị ” Gặp mặt, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang năm 2023″ Trung tâm tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang chuyển giao công nghệ điều tra DDCI cho tỉnh Thái Bình Bắc Giang phân tích chỉ số PCI, PARINDEX, SIPAS Đoàn...