Tỉnh Bắc Giang sẽ dự kiến tổ chức riêng một hội nghị công bố kết quả cạnh tranh câp các sở, ban, ngành và huyện, thành phố gọi là chỉ số DDCI năm 2022. Theo kế hoạch hội nghị sẽ được tổ chức vào ngày 22-02-2023 và đây cũng lầ lần đầu tiên hội nghị công bố được tổ chức.

Bắc Giang sắp công bố kết quả DDCI 2022

09/02/2023

Gặp mặt, đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp Liên Hoan Tiếng Hát Doanh Nhân – Hiệp Hội Doanh Nghiệp Tỉnh Lần Thứ 1 Khảo sát DDCI năm 2023 Hội nghị ” Gặp mặt, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang năm 2023″ Trung tâm tư vấn và hỗ trợ...